Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja Gdańsk jest wentylacją energooszczędną pomieszczeń. Rekuperacja Gdańsk jest odpowiedzialna za dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz, jak i także za wyciągnięcie zanieczyszczonego powietrza oraz zużytego, z zawartością wysoką dwutlenku węgla. Samo powietrze nawiewane jest przefiltrowane. Pozbawiane jest kurzu, insektów oraz także większych zanieczyszczeń. Jednocześnie w takich miejscach, w których domu się załączona system grzewczy. W Polsce najczęściej jest to okres od września do maja. Powietrze chłodniejsze zaciągane z zewnątrz jest ogrzewane od powietrza, które wyciągane jest z pomieszczeń. Stąd też odzysk ciepła bezpośrednio z wentylacji oraz także oszczędności na ogrzewaniu.

Montaż rekuperacji polega na niczym innym jak na zainstalowaniu rekuperatora oraz na rozprowadzeniu wentylacyjnych kanałów w domu w miejscach niewidocznych. Sposób oraz trasa prowadzenia samej instalacji zależna jest od jej rodzaju. W zasadzie od kanałów tradycyjnych stalowych o sporych średnicach o średnicach dużych do przewodów nowoczesnych polietylenowych, które rozprowadzić można chociażby na stropie czy też w wylewce podłogi.