Jakie funkcje sprawuje notariusz?

Notariusz Wrocław, to prawnik spełniający rolę zaufania społecznego, nieraz choćby zwany urzędnikiem państwowym. Chodzi ponieważ o to, iż wykonując czynności notarialnych, posługuje się on pieczątką z obrazem orła białego natomiast akty notarialne mają rodzaj dokumentu formalnego. Do notariusza poniektórzy zwracają się rejencie czy sędzio co pochodzi z historii tego zawodu. O pracy notariusza traktuje ustawa – Prawo o notariacie. Zgodnie z regulacją, notariusz jest uprawniony do wykonywania czynności, jakim strony są obowiązane czy chcą przyznać formę notarialną (czynności notarialnych).

Kim jest notariusz?

Notariusz Wrocław, nazywany był wówczas rejentem –od słowa regent oznaczającego odpowiednią osobę, pełniącą władzę w imieniu monarchy, kiedy tenże nie mógł realizować własnych obowiązków. Teraz notariuszem jest prawnik, jaki mianowany jest poprzez Ministra Sprawiedliwości, jaki wydaje siedzibę jego kancelarii. Notariusz Wrocław (pomimo iż nie jest funkcjonariuszem publicznym) korzysta z ochrony przypadającej pracownikom publicznym.

Tajemnica notarialna

Notariusz Wrocław, to osoba bezpieczeństwa społecznego. W ramach własnej działalności musi on zachować tajemnice na temat wszystkich możliwości, jakie były mu ujawnione w związku z prowadzona działalnością notarialną. Prawnik czuwa aby zostały ochronione prawa oraz interesy stron i pozostałych osób, dla jakich owa praca może skutkować skutkami prawnymi. Należałoby wiedzieć, iż tajemnica notarialna nie ustaje w czasie odwołania notariusza. Do zwolnienia z tajemnicy odpowiedni będzie zawsze Minister Sprawiedliwości.

Praca notariusza

Notariusze, w przeciwieństwie do pozostałych prawników (adwokatów, radców prawnych lub np. doradców skarbowych), nie realizują usług natomiast wykonują czynności notarialnych. Jest to oznaczane ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Zgodnie z dokumentem, notariusz jest rekrutowany do wykonywania czynności, jakim strony są obowiązane czy chcą przyznać formę notarialną. Notariusz jest osobą bezpieczeństwa społecznego oraz również korzysta z ochrony jako tzw. pracownik publiczny.