Ubezpieczenie osób zarządzających spółkami

Ubezpieczenie osób zarządzających spółkami, znane też pod skrótową nazwą ubezpieczenie D&O (z ang. Directors and Officers) to specjalna forma zapewnienia ochrony tym kadrom, które odpowiedzialne są w firmach za znaczące role i piastują ważne stanowiska. Pierwsze produkty tego rodzaju powstały bezpośrednio w odpowiedzi na nowe przepisy prawa, które na kadrę zarządzającą nałożyły odpowiedzialność osobistą za to, jak zarządzają one przedsiębiorstwami. Popularne ubezpieczenie D&O jest dzisiaj oczekiwane przez większość menadżerów i dyrektorów spółek już na etapie podejmowania przez nich konkretnych stanowisk, a niektórzy wręcz od posiadania takiego ubezpieczenia, uzależniają to, czy podejmą się zarządzania daną firmą czy nie.

W Polsce, ubezpieczenie D&O oferowane jest do wykupienia już ponad dwadzieścia lat i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród największych firm, które szukają dla swoich spółek kompetentnych dyrektorów, jak i przez średnie firmy, doceniające fakt prowadzenia zarządu przez specjalistów. Ubezpieczeniem może zostać objęty szereg osób pełniące odpowiedzialne stanowiska we władzach danej spółki. Są to m.in członkowie zarządu, rady nadzorczej, główny księgowy, prokurenci oraz wszyscy pracownicy z funkcjami zarządczymi, nierzadko również z ich współmałżonkami czy spadkobiercami. Zakres ubezpieczenia chroni takie osoby przed roszczeniami, jakie w przyszłości mogłyby się pojawić, w związku z pełnioną przez nich funkcją. Dodatkowo pokrywa on też koszty ewentualnych spraw sądowych.