Miesiąc: Listopad 2015

Szkolenia BHP powinny być przeprowadzane nie tylko w momencie przyjęcia pracownika do pracy, czy też powierzenia mu nowego stanowiska pracy, ale również okresowo, wraz z upływem czasu. Jest to niezwykle ważne nie tylko z tego powodu, iż jest to obowiązek pracodawcy uregulowany przepisami kodeksu cywilnego, ale również z podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i wydajnością pracy danego pracownika. Dlaczego? 

Bez kategorii

Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, co powinno znaleźć się w obowiązkowym szkoleniu BHP, którego przeprowadzania wymaga nie tylko moment przyjęcia danego pracownika do pracy, ale które również należy okresowo powtarzać – jest to wymóg prawny, którego obowiązywania w żadnej sytuacji nie można obejść, bądź wyłączyć, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością danego pracodawcy za niedopełnienie nałożonych na niego obowiązków. 

Bez kategorii

Pomimo tego, iż obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to nie każdy z nich się do tego stosuje. Rzadko zdają sobie sprawę z tego, iż nawet w sytuacji, gdy nie dojdzie do wypadku przy pracy, to i tak może na nich spaść dotkliwa kara finansowa związana z niedopełnieniem obowiązków figurujących w KP (kodeksie pracy).

Bez kategorii

Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy powinny być przestrzegane nie tylko przez każdego pracownika, ale również przez wszystkich pracodawców. Niestety coraz częściej możemy obserwować sytuację, w której to pracodawcy przypadkowo, czy też celowo pomijają wszystkie ciążące na nich w tej materii obowiązki. Dlaczego tak się dzieje i co może za to grozić?

Bez kategorii